Schooltuintjes

Onderdeel 2 - Schooltuintjes (PDF) 

In dit hoofdstuk staat het ontwerpen en inrichten van schooltuintjes centraal. Leerlingen schatten de afmetingen van tuintjes op een foto en tekenen tuintjes op schaal.

Verwijzingen