Betrokken instellingen

Pilotscholen
  • Clusius College
  • Groenhorst College
  • Wellantcollege

De pilotscholen hebben het RekenGroen materiaal uitgeprobeerd in de periode 2010-2012.

Freudenthal instituut

Het Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FIsme) is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Utrecht, faculteit Bètawetenschappen. Het RekenGroen materiaal is ontwikkeld door medewerkers van het Freudenthal Instituut.

Ontwikkelcentrum

Ontwikkelaars van educatieve content voor de sector groen. Het ontwikkelcentrum zorgt voor distributie van het RekenGroen materiaal.

AOC raad

De AOC Raad is de brancheorganisatie van alle AOC´s in Nederland en treedt op als opdrachtgever van RekenGroen.