Implementatieondersteuning

In 2013 is het mogelijk dat medewerkers van RekenGroen ondersteuning bieden bij het (verder) vormgeven van rekenbeleid. Het RekenGroen materiaal kan daarmee een plek krijgen binnen het rekenbeleid, maar het kan ook met andere materialen, eventueel nog te ontwikkelen of te arrangeren materialen (daar is ook budget voor). Dit vervolgproject sluit aan op de positiebepaling en richtingbepaling die individuele scholen op het gebied van rekenen hebben vastgesteld (of aan het vaststellen zijn).

Deze ondersteuning wordt op maat aangeboden. In een gesprek met het management wordt vastgesteld waar precies de behoeftes liggen op het gebied van (de implementatie van) rekenbeleid.

Dit kan een studiemiddag zijn of een andere professionaliserings- of ontwikkelactiviteit op het gebied van rekenen. Bij de organisatie wordt u ondersteund door experts van het Ontwikkelcentrum en/of het Freudenthal Instituut.

Inmiddels lopen er enkele trajecten

Nordwin Leeuwarden
Terra Assen
Wellant Gouda

U kunt contact met ons opnemen door een mail te sturen naar rekengroen@fi.uu.nl.