In deze Extra Rekenmodule staat het rekenen centraal. De opdrachten sluiten aan op de de inhoudelijke modules van RekenGroen en dienen daardoor een dubbel doel:

  • Ze zijn een goede voorbereiding op de verplichte Rekentoets in het voortgezet onderwijs (het niveau 2F);
  • Ze sluiten aan op de beroepspraktijk van het vmbo-groen.

De volgorde van de hoofdstukken is naar eigen inzicht vast te stellen. In de hoofdstukken zelf zit wel een bepaalde opbouw in de lesstof.

  • Deze module bestaat uit negen onderdelen
  • Klik op een van de onderdelen (bollen links) voor toelichting en de bijbehorende pdf
  • Docenten kunnen antwoorden opvragen
  • Bestellen van papieren versies kan via het ontwikkelcentrum