Het project RekenGroen

Het RekenGroen materiaal sluit aan op de praktijk en verhoogt de rekenvaardigheden van de leerlingen. Het is geschikt voor elke leerling in vmbo en mbo groen ongeacht het beroepsgerichte programma dat de leerling volgt.
Het project RekenGroen is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie